Václav
Klaus
ml.

Roky xx16 v české historii


12. prosince 2016 Novinky.cz

    sdílejte:


Člověk, zejména svobodomyslný člověk, otevře noviny a začne mu stoupat adrenalin. Každým dnem, každým zákonem, vyhláškou, projektem, vládním plánem či naopak nečinností ve věcech, které by hledání řešení vyžadovaly.

Ano, byly doby, kdy bylo lépe a svobodněji. Na druhou stranu v Čechách a na Moravě se většinou moc dobře nenarodíte, a když, tak jenom na chvíli.
Tak se vždy po sto letech podívejme.

1316 – začátek velkého hladomoru, období krutých zim, v Evropě zahynulo cca 20 % lidí hlady. Janu Lucemburskému české země moc u srdce neležely. Karel IV. byl ještě kojenec.

1416 – rok po upálení mistra Jana Husa. Václav IV. začal brzy po smrti Karla IV. (1378) upřednostňovat lov a pitky. Již v r. 1400 mu odebrali římskou korunu. Upadající vliv Českého království, ekonomický propad, v zemi houstne atmosféra, husitské války za dveřmi.

1516 – Umírá Vladislav Jagellonský, který bývá hodnocen jako jeden z nejslabších českých králů („král Dobře"). Došlo k úpadku královské moci. Na český trůn nastupuje jeho desetiletý syn „Ludvík Dítě", který se zdržuje většinu času v Uhrách. Moc času mu nezbývá – za deset let padne v bitvě u Moháče, kde osmánský sultán rozpráší jeho armádu. České koruny se zmocní na 300 let Habsburkové.

1616 – po bratrovražedných soubojích s bratrem Rudolfem II. vítězí Matyáš Habsburský a přenáší sídlo z Prahy do Vídně. Jeho moc slábne ve prospěch Ferdinanda II. – schyluje se k bitvě na Bílé hoře a třicetileté válce.

1716 – válka s Turkem, který pronikl daleko na Balkán, se týká celého císařství. Ztráty vojska jsou obrovské. Nicméně Evžen Savojský – velitel císařských armád slaví další ze svých velkolepých vítězství. Na druhou stranu v Čechách řádí mj. Koniáš a pálí „nekatolické" knihy.

1816 – relativní klid po porážce Napoleona (1814). Vládne rodinný a civilní císař František II., faktickou moc má kníže Metternich. Jím režírovaný Vídeňský kongres (1815) přináší Evropě konzervativismus, stabilitu a potlačení všech revolucí. Austroslavismus Františka Palackého dominuje českému postoji k Vídni. Baroko nahrazeno klasicismem (dodnes např. řada školních budov v ČR).

1916 – milióny mrtvých v I. světové válce. 1916 – největší jatka dosavadní světové historie. V zákopech u Verdunu, kde Němci zkoušejí prolomit západní frontu – 600 000 mrtvých. Protiútok Dohody na Sommě – přes milión mrtvých. Fronta se přitom skoro nepohnula z místa. Válčí se v celé Evropě, v každé druhé české vesnici máte dodnes na návsi pamětní desku s desítkami padlých.

A co 2016? :) Jak zhodnotí za sto let naši vnuci a pravnuci tento rok z pohledu českých zemí a kontextu, v němž žijí?

Třeba takhle?: Českým králem (tehdy zvaným „prezident") je nemocemi sužovaný Miloš Zeman z rodu Socialistů, s nimiž se však rozkmotřil. Nenávidí ho i šlechta, velká města a vydavatelské domy. Patříme do říše bruselské, která se zmítá v ekonomické recesi, zejména její jižní část a státy platící eurem. Zadluženost zemí roste. Odchází Británie.

Mocenská struktura v českých zemích je naprosto nepřehledná, neb kromě prezidenta (bez reálných pravomocí) je ještě vláda, samosprávné kraje a 80 % zákonů přichází z EU. V tomto zmatku si v roce 2016 nejlépe mocensky počínal „Správce pokladu" z rodu Matúše Čáka Trenčianského.

V zemích roste napětí ne nepodobné roku 1416 či 1616. Z Turecka a ze severní Afriky přicházejí milióny cizokrajných běženců.


Václav Klaus ml.    sdílejte: