Václav
Klaus
ml.

Vědecký pozdrav do jižních Čech


8. ledna 2017 Jihočeské týdeníky

    sdílejte:


Bude ze mne patrně po desítkách let ve škole nakonec ještě novinář. Už píšu asi pro čtyři periodika, no ale jižní Čechy mám rád, tak mě redakce tohoto webu ukecala celkem snadno. A aby to mělo souvislost s regionem a vzděláváním a ještě to bylo napoprvé pozitivní nebo dokonce aktuální ...

Zmínil bych proto novoroční rozhovor jihočeského rektora Tomáše Matuly v Deníku. Tedy ne že bych se vším souhlasil, ale potěšila mě ochota přímo odpovídat na otázky. Vždyť kolik máme elit (nejen rektorů) – pouze papouškující politicky korektní floskule o „vzdělanostní společnosti". A o tom jak daňoví poplatníci musí zase přisypat do resortu další peníze, aby Agátka v 27 letech ještě mohla vystudovat sociálně - genderovou kulturologii. A o řadě dalších témat. Zkrátka, koukal jsem při čtení místy jako vrána. Tedy pozitivně překvapená vrána:

„Některé studijní obory jen generují lidi do neziskovek, kde parazitují na veřejných penězích." „... obory zaměřené na evropské projekty. Tady už se věc zacyklila jako onen mytický had, který požírá sám sebe." „Jsem jednoznačně pro povinnou matematiku (na všech středních školách) u maturity a byla chyba ji vyškrtnout."

No, nic – nechme citace i pana rektora panem rektorem. Aby ho ještě nevyrazili, když jsem ho veřejně pochválil. Přidám k tématu tedy raději další, snad zajímavý názor o vědcích a akademickém světě. Podobně lehce kacířského zaměření. Tedy kacířského, s jihočeským rektorem spojuje matematika Vopěnku naopak právě spíše křesťanský pohled na svět.
A já jsem k Vánocům dostal bichli Vyprávění o kráse novobarokní matematiky a teď ji před spaním čtu. Kromě hodně těžké matematiky a teorie množin tam najdeme i rozsáhlé úvahy společenské a historické.

„Po skončení války vědci zaměstnaní v neuniverzitních ústavech, byli placeni vlastně za to, že uveřejňovali výsledky své práce v různých vědeckých časopisech. Přesto o smysluplnosti této své činnosti byli skálopevně přesvědčeni. ... Rostoucí počet vědeckých pracovníků, pro něž uveřejňování dosažených výsledků bylo zdrojem obživy a společenské vážnosti, měl za následek hrozivý nárůst uveřejňovaných prací. Z nich pak stále více procent bylo takových, které podávaly odpovědi na otázky, které nikdo nepoložil, neboť nikoho – často ani samotného autora takovéto práce – nezajímaly."

Hm, co dodat. Nějak takhle to asi bude. Nežijeme jenom v době krize rodiny, krize hodnot, krize bezpečnosti, tradic, vlastenectví a tak dále. Žijeme podle mě i v době, která čeká na osvícenství z hlediska přístupu k vědě.

Svobodný život a svoboda myšlení proti myšlení stádnímu a „většinovému".
Vždyť kolik jen jsme za poslední roky četli o „kolektivně správných názorech", vědeckém konsenzu a podobně. Pravdy akademických hodnostářů, petiční společné názory a oficiální stanovisko, které musí každý zastávat, jinak se chová „nevědecky". Podobným bariérám museli čelit i Descartes, Newton či Galileo Galilei.

Tak pokud s novým rokem zasvítilo v jižních Čechách maličké světélko do tmy – je to dobře.

Přeji Vám hezkou mrazivou neděli.

A neplatí, že na jihu bývá tepleji. Největší zima (a rekord) byla naměřena v jižních Čechách (11. února 1929 Litvínovice u Budějovic -42,2 stupně Celsia).    sdílejte: